• LANGUAGE :
  • EN |
  • TH

พระธรรมเทศนาแก่ผู้ปฏิบัติธรรมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 20-23 ต.ค. 55

  • 551021E อายุไม่ใช่มันได้แต่มันหมดไป
  • 551021F นึกถึงความสงบ
  • 551022A รักษาศีลภาวนา
  • 551022B ด้านจิตใจ
  • 551022D ทำใจเข้าสู่ความเป็นสมาธิ
  • 551022C เว้นเลิกละ
« | 1 | 2 | 3 | »