• LANGUAGE :
  • EN |
  • TH

พระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ท่านอื่นๆ

  • 610312 หลวงปู่อุทัย สิริธโร เมตตาออกรับบิณฑบาตรอบศาลา และนำผู้มีจิตศรัทธาร่วมแผ่เมตตาและให้พร ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน ในพิธีแสดงมุทิตาจิต อายุวัฒนะมงคลครบ 82 ปี 12 มี.ค. 2561
  • 610311B พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อสุชิน ปริปุณโณ ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน ในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ หลวงปู่อุทัย สิริธโร อายุวัฒนะมงคลครบ 82 ปี 11 มี.ค. 2561
  • 610311A พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อสุชิน ปริปุณโณ ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน ในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ หลวงปู่อุทัย สิริธโร อายุวัฒนะมงคลครบ 82 ปี 11 มี.ค. 2561
  • 610225 พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ชยสาโร
  • 600812 พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์สามดง จันgทโชโต
  • 600812 พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ สงบ กุสลจิตฺโต
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | »