• LANGUAGE :
 • EN |
 • TH

วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน

 • ภายในศาลาใหญ่
 • ภายนอกศาลาใหญ่
 • ภายนอกศาลาใหญ่ (หลังริมขวาสุด)

หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน เมตตาเทศนาอบรมจิตใจ ภายในศาลาใหญ่วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน

 • 550920A โชคดีเกิดมาภพนี้ชาตินี้เห็นเนื้อนาบุญ
 • 550604 คืนวันวิสาขบูชา หลวงปู่อุทัย สิริธโร นำเวียนเทียน
 • 550802 คืนวันอาสาฬหบูชา หลวงปู่อุทัย สิริธโร นำเวียนเทียน
 • 550906 องค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร เทศนาอบรมจิตใจ
 • 550930 ภิขุปาฏิโมกข์ ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน
 • 551015 ภิกขุปาฏิโมกข์ ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน
 • 551113 ทำวัตรเช้า
 • 551113 ภิกขุปาฏิโมกข์ ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน
 • 571011 พระธรรมเทศนาโดย หลวงปู่อุทัย สิริธโร ในพิธีรับกฐิน
 • ทำวัตรเย็น
 • ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง - ชัยยะมงคลคาถา
 • ปาฏิโมกข์
 • อะนัตตะลักขะณะสุตตัง
 • อาทิตตะปะริยายะสุตตัง