• LANGUAGE :
  • EN |
  • TH

พระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ท่านอื่นๆ

  • 591217 พระธรรมเทศนาโดยพระธรรมเจติยาจารย์ (หลวงพ่อบุญเรือง ปุญฺญโชโต)
  • 591005 พระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ ณ AIA สำนักงานใหญ่ ถ. เดโช
  • 590819 พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ ณ ธนาคาร เกียรตินาคิน
  • 590508 บรรยากาศงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินฺโน ณ เมรุชั่วคราว วัดป่าโสตถิผล วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
  • 590422 พระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อสามดง จันทโชโต ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • 590421B พระธรรมเทศนาช่วงถามตอบโดย พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ
« | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | »