• LANGUAGE :
  • EN |
  • TH

พระธรรมเทศนา ณ สหรัฐอเมริกา 2-22 พ.ค.2555

  • usa550511 ณ วัดนิวยอร์คธัมมาราม
  • usa550513 ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นิวยอร์ค
  • usa550514 ณ วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี.
  • usa550516 ณ วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน โคโลราโด
  • usa550518 ณ วัดเมตตาวนาราม แคลิฟอร์เนีย
  • usa550519 ณ วัดภูริทัตตวนาราม แคลิฟอร์เนีย
« | 1 | 2 | 3 | »